„Czas na zmiany z POWERem”

Zapraszamy Pracodawców do składania Wniosków o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu w ramach projektu „„Czas na zmiany z POWERem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji pracodawców. 

Wszystkie dokumenty do pobrania wraz z Regulaminem znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego w ramach projektu „Czas na zmiany z POWERem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Regulamin przyznawania i wypłacania stypendium szkoleniowego i stażowego znajduje się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z Dokumentami uczestnictwa w projekcie pt. „Czas na zmiany z POWERem" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na komplet dokumentów składa się Umowa uczestnictwa w projekcie, Dane Uczestnika Projektu, Deklaracja oraz Oświadczenie.

Dokumenty uczestnictwa znajdują się w zakładce Dokumenty.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami dotyczacymi zwrotu kosztów dojazdu w ramach projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Na dokumenty składa się Regulamin zwrotu kosztów dojazdu wraz z załącznikami, w tym Wniosek o zwrot kosztów dojazdu i oświadczenie.

Dokumenty stażowe można pobrać w zakładce Dokumenty.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem