„Czas na zmiany z POWERem”

Zapraszamy do udziału w projekcie "Czas na zmiany z POWERem" osoby młode w wieku 15-29 lat, bierne zawodowo (bez pracy), nieuczestniczące w kształceniu i szkoleniu tzw. osoby z kategorii NEET, zamieszkujące na terenie województwa podkarpackiego.

W ramach prowadzonego I naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie maksymalnie 20 osób.

II etap rekrutacji planowany jest na marzec 2020 r.

III etap rekrutacji planowany jest na maj 2020 r.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w terminie od dnia 02.01.2020 r. do dnia 17.01.2020 r. w Biurze Projektu: 
Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).

Szczegółowe informacje znajdują się w Regulaminie rekrutacji i uczestnictwa w projekcie.

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać w zakładce Dokumenty.

W ramach Projektu każdemu Uczestnikowi zapewnione zostanie wsparcie w postaci identyfikacji potrzeb i diagnozy możliwości oraz poradnictwa zawodowego, a także szkolenia. 

Złożenie dokumentów rekrutacyjnych nie jest jednoznaczne z zakwalifikowaniem sie do Projektu.

W przypadku braku wystarczającej liczby zgłoszeń termin rekrutacji zostanie wydłużony.

Formularze złożone przed terminem nie będą rozpatrywane.

STAWIL Sp. z o.o. realizuje projekt pod tytułem „Czas na zmiany z POWERem” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, pod nadzorem Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie.

Załączniki:
Pobierz plik (HARMONOGRAM_AKTUALIZACJA OSTATECZNY.pdf)HARMONOGRAM_AKTUALIZACJA OSTATECZNY.pdf[ ]134 kB

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem