„Czas na zmiany z POWERem”

W okresie odbywania stażu stażyście przysługuje stypendium stażowe, które miesięcznie wynosi 120% zasiłku, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (z uwzględnieniem waloryzacji, o której mowa w art. 72 ust. 6 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Ze względu na waloryzację stawki zasiłku dla bezrobotnych, od dnia 1 września 2020 r. wzrasta kwota stypendium stażowego z 1057,60 zł do 1440,00 zł pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 160 godzin miesięcznie (w przypadku osób z niepełnosprawnością zaliczonych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności miesięczne stypendium przysługuje pod warunkiem, że miesięczna liczba godzin stażu wynosi nie mniej niż 140 godzin miesięcznie) – w przypadku niższego miesięcznego wymiaru godzin, wysokość stypendium ustala się proporcjonalnie.

 

Ze względu na pozostające 1 wolne miejsce do projektu "Czas na zmiany z POWERem". Rekrutacja trwa do 10.09.2020 r. (czwratek) lub do zgłoszenia się Kandydata spełniającego określone warunki.

Warunkiem jest  zamieszkiwanie wyłącznie miasta średniego, w tym miasta tracącego funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg. Osoby spoza wyszczególnionych miast nie mogą zostać Uczestnikami Projektu.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, iż ze względu na pozostające 2 wolne miejsca do projektu "Czas na zmiany z POWERem" rekrutacja zostaje ponownie przedłużona do 19.08.2020 r. (środa).

W ramach prowadzonego III naboru rekrutacji do Projektu zakwalifikowanych zostanie 16 osób zamieszkujących wyłącznie miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze tj. Dębica, Jarosław, Jasło, Krosno, Łańcut, Mielec, Nisko, Przemyśl, Przeworsk, Ropczyce, Sanok, Stalowa Wola, Tarnobrzeg.

Dokumenty rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu: Rzeszów, ul. Langiewicza 29, 35-021 Rzeszów (pokój 46).

Serdecznie zapraszamy!

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem