Zapytania ofertowe

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w ramach projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym na stronach:

https://czasnazmiany.stawil.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę: Centrum Szkolenia i Doradztwa MENTOR Edyta Materowska, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło.

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym na stronach:

- https://czasnazmiany.stawil.pl/

- https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferentów dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę dla poszczególnych części zamówienia.

Dla Części I - Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 a

Dla Części II – Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 a

Dla Części III – Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175 a

Dla Części IV – Centrum Szkolenia i Doradztwa MENTOR Edyta Materowska, ul. Kadyiego 12, 38-200 Jasło

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 04/20/CZP na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkolenia (wraz z egzaminem potwierdzającym zdobyte kwalifikacje) dla 1 Uczestnika Projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 03/20/CZP na zakup usługi polegającej na zorganizowaniu i przeprowadzeniu szkoleń (wraz z egzaminami potwierdzającymi zdobyte kwalifikacje/kompetencje) dla 15 Uczestników Projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00

STAWIL Sp. z o.o. informuje o wyniku postępowania na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń w ramach projektu „Czas na zmiany z POWERem” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś Priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy - projekty konkursowe, Poddziałanie 1.2.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego, Umowa o dofinansowanie nr POWR.01.02.01-18-0051/19-00 prowadzonego w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasadą konkurencyjności upublicznionym na stronach:

https://czasnazmiany.stawil.pl/

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/

 

Na podstawie weryfikacji złożonych przez Oferenta dokumentów (Formularz ofertowy wraz z załącznikami) Zamawiający wyłonił Wykonawcę dla poszczególnych części zamówienia.

Dla Części I - Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a

Dla Części II – Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a

Dla Części III – Usługi Szkoleniowe DORADO Urszula Mita, 39-127 Będziemyśl 175a

 

Szczegółowe informacje dotyczące wyniku postępowania znajdują się w załączniku.

Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie wyrażasz zgodę na otrzymywanie plików cookies od tej witryny internetowej. W każdej chwili możesz zmienić ustawienia swojej przeglądarki dotyczące zapisywania plików cookies.

Zrozumiałem